شماره تماس مستقیم : 09125173277

در تابلوهای چلنیوم رنگ بندی بسیار متنوع می باشد بنابراین ابتدا یک توصیه کلی و بعد به نکات تجربی ای که در کار برایمان کسب شده است در مقالات تابلو چلنیوم می پردازیم.

لایه لایه کردن رنگ چلنیوم یا (چنلیوم)

 در مقالات تابلو چلنیوم این مطلب به این معنی است که شما زیر سازی کامپوزیت را یک لایه لبه چلنیوم(چنلیوم) را لایه دوم و رویه پلکسی را لایه آخر به حساب بیاورید که خود پلکسی میتواند چند لایه باشد.

برای بهتر شدن و هارمونیک بودن رنگ ها بهتر است لایه های حروف چلنیوم(چنلیوم) باهم متضاد باشند به این معنی که لایه اول اگر رنگ گرم دارد لایه دوم رنگ سرد باشد.

این در صورتی است که شما دید تابلو برایتان بسیار مهم باشد.در بعضی از موارد که طراحی و خاص بودن تابلوی چلنیوم اولویت بیشتری دارد میتوانید برعکس عمل کنید حتی در بعضی از موارد میتوانید تمام لایه ها را یک رنگ نمایید.بهتر است قبل از تعیین رنگ بندی حروف چلنیوم انتظارات خود را تعیین کنید تا زودتر به نتیجه برسید.

مقالات تابلو چلنیوم و استثناء ها در رنگ بندی

رنگ نقره ای و طلایی چلنیوم(چنلیوم) با تمام رنگ های سرد و گرم به خوبی خود را مطابقت می دهند بنا براین برای انتخواب رنگ چلنیوم کاملا مستقل و بدون هیچ فکری و سلیقه ای عمل نمایید.هرچند گاهی استثناهایی به وجود می آید اما زیاد خودتان را در گیر آن نکنید.

زمینه کامپوزیت سفید یکی از محبوب ترین زمینه ها ی اسفاده شده برای حروف چلنیوم می باشند. مثل کاغذ سفید که بسیار مناسب نقاشی است شما یک لکه را به هر رنگی در وسط یک کاغذ سفید سریع تر می بینید تا بر روی زمینه های دیگر.در مقالات تابلو چلنیوم به چند نمونه اشاره گردیده است.

اگر کامپوزیت های مشکی یا تیره یا ترموود استفاده می نمایید بهتر است چلنیوم (چنلیوم) را نوراندریک یا لبه چلنیوم (چنلیوم) را از مدل های پانچ و ساید لایت انتخواب نمایید.

این کار باعث میشود که دیده تابلو بیشتر شود و در ضمن هم به خاص بودن آن کمک میکند و هم شدت نور را بیشتر می نماید.

در این مدل کامپوزیت ها یا ترموود ها بهتر است لبه طلایی باشد .هرچه لبه چلنیوم (چنلیوم) براق تر باشه نمای بهتری به ما می دهد.

چه رنگهای را چلنیوم(چنلیوم)با هم استفاده نکنیم

 در مقالات تابلو چلنیوم به این موضوع اشاره کردیم که در تمام مواردی که پلکسی چلنیوم (چنلیوم) از مواردی استفاده می شود که نور از خود عبور نمی دهد مثل رنگ مشکی یا آینه طلایی و آینه نقره ای بهتر است که در صورت دوبل بودن یکی از لایه ها نور را از خود عبور دهد ویا در صورت تک لایه بودن پانچ الماسی باشند.

لبه چلنیوم هم بهتر است پانچ باشد تا نور زمینه تعمین گردد.

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :