شماره تماس مستقیم : 09125173277

پروژه های حروف استیل

اداره کل استندارد استان تهران یکی از پروژه های حروف استیل است که در سال 1398 یک ساختمان در کنار ساختمان قدیمی خودد یک ساختمان اداری جدید تاسیس نمود که این ساختمان دارای 5 طبقه اداری 2طبقع پارکینگ و قسمت های مختلف از قبیل سالن جلسات سالن برگزاری مراسم و غیره.... می باشد

در پروژه های حروف استیل که در سال 98 گروه تبلیغاتی ما اجرا نموده است این اداره اقدام به تعویض تابلوی ساختمان قدیمی که بسیار بزرگ است نمود.این تابلو در ارتفاعی نزدیک به 25متری از سطح زمین و روی سنگ اجرا گردید و از تابلو استیل بدون نور ساخته شده بود.

پروژه های حروف استیل این اداره  شامل دو قسمت حروف لاتین که در پایین ترین سطح قرار داشت و حروف فارسی که خود شامل کلمه سازمان اداره کل استاندارد تهران و لوگوی سازمان ملی استاندارد ایران و لوگوی جمهوری اسلامی می شود.

قسمتی از پروژه های حروف استیل در قوس نما نصب گردیده است که این امر به خاطزر بزرگ بودن تابلو اتفاق افتاد .یک تابلوی بزرگ دیگر در سردر ورودی ساختمان جدید نصب شد که تغریبا یک سوم تابلوی ساختمان قدیمی اداره استاندارد است ولی به علت ارتفاع کمتر بسیار مناسب این قسمت از ساختمان می باشد.این تابلو هم از جنس استیل طلایی بدون نور می باشد.

یک تابلوی دیگر هم در ارتفاع 25 متری ساختمان جدید در پشت ساختمان و ورودی پارکینگ ائاره نصب گردید که جزء کوچکی از پروژه های حروف استیل این مجموعه می باشد و از جنس تابلو فلزی رنگ سفید می باشد و بر روی آجر نصب گردیده است این تابلو هم مانند تابلو های استیل طلایی بدون نور اجرا شدند.

دیگر تابلو های اجرایی در این دست پروژه های حروف استیل تابلو های بزرگ تابلوهای داخلی هستند که نشان گر و راهنمای مراجع می باشند.بزرگترین این تابلو ها از جنس کامپوزیت و با نوشته هایی از جنس شبرنگ می باشند و بسیار به زیبایی و راهنمایی سالن ها و قسمت ها کمک کرده است.